Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
smag wut y doin smag stahp
moje top 3:
the national - about today
bon iver - re:stacks
deerhunter - vox humana
od pewnego czasu patrzę jak bezczelnie podkradasz zdjęcia z mojego tumblera http://sonikowy.tumblr.com/, nie podając źródeł, bo po co, już kij w oko, ale to zdjęcie zrobiła moja koleżanka Karolina i wrzuć proszę źródło: http://mercurysattack.tumblr.com/
Dorota, lepiej jak masz tak upięte włosy (choć nie widzę całości), serio :-)
ojaaa trzeba tam kiedyś zawędrować :3
wyobrażasz sobie Pucysie w takich rozmiarach? cute! :3
aaaawwwwwwwww
ahahahahaha :D
niezły był ten film, miejscami trochę jak komedia. i ciągle się zastanawiałam skąd znam głównego bohatera - grał w "kumplach".
so fucking true.
weź. jak nie urok to sraczka :<
Reposted bywersjakieszonkowamiktoriaorestesgaolin
a nawet jak się już dostanie pracę po studiach, to też nie jest lepiej.
Reposted byself-destructivelittlegirlfrestylekiks
a te będą pasować? http://www.opensubtitles.org/pl/subtitles/4467420/like-crazy-pl nie pamiętam z jakimi ja oglądałam, więc nie gwarantuje. tylko coś takiego znalazłam.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl